Nejvýhodnější devizové obchodování...

Veškeré devizové obchody včetně úhrad do zahraničí
a inkas ze zahraničí provádíme ZDARMA BEZ POPLATKU.

Více zde!

Výhody a nadstandardní služby pro VIP klienty a držitele VIP karet

Všichni naši devizoví klienti, kteří mají uzavřenou platnou Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb, se stávají automaticky VIP klienty, je jim vystavena karta VIP klienta a mají nárok na tyto nadstandardní služby.

 Výhodný VIP kurz při každé směně

Hlavní výhodou je nárok na VIP kurz při každé směně automaticky po předložení VIP karty, a to na jakýkoliv objem prováděné směny.

 Už žádné fronty

Další výhodu přináší odbavení na pobočce pro VIP klienty. Především v období turistické sezóny je pobočka pro běžné klienty často vidět zdaleka - stojí před ní dlouhá fronta turistů a drobných klientů. Ale jako náš VIP klient ve frontě čekat nemusíte. Pobočka pro VIP klienty odbavuje držitele VIP karet na čtyřech přepážkách a dvou samostatných diskrétních boxech. Celkem tak můžeme odbavit až šest VIP klientů najednou. Tuto pobočku najdete v ulici Kaprova 15, Praha 1

 Komfortní služby pro VIP klienty

 Klienty na pobočce pro VIP klienty odbavuje elektronický vyvolávací systém, takže si jen po příchodu do směnárny na dotykové obrazovce zvolíte druh služby, vezmete si pořadové číslo a počkáte, až zazní zvukový signál a vaše číslo se objeví na obrazovce společně s číslem přepážky, kde budete obslouženi. Proto pouze naše VIP klienty nečeká žádné postávání ve frontě, žádné předbíhání a na záda jim "nedýchají" další nedočkaví klienti. Podobný komfortní přístup nenajdete ve většině českých bank a v žádné jiné směnárně v Praze.

 Ke směně žádné jiné doklady nepotřebujete

Každá VIP karta má jedinečné tzv. klientské číslo. Předložením karty VIP klienta dojde k svázání obchodu s vaším klientským číslem i v případě, že měníte menší částku, pro kterou není povinná identifikace osobním dokladem. V případě, že ztratíte nebo si poškodíte doklad o směně, není nic jednoduššího, než nás požádat o vystavení duplikátu dokladu. Všechny doklady udržujeme po dobu 10 let a tak vám vždy můžeme vyhovět. Jedinou podmínkou je předložit při každé směně vaši kartu VIP klienta. Pokud dodatečně zjistíte, že pro účely účetnictví potřebujete plnohodnotný doklad namísto pokladní stvrzenky, není nic jednoduššího než nás navštívit a pokladníci vám doklad dodatečně vystaví. (V případě požadavku dodatečného tisku většího množství dokladů mohou pracovníci požadovat úhradu přiměřených nákladů.)

 Pokud kartu zapomenete - o svůj VIP kurz nepřijdete!

Zapomněli jste si VIP kartu? Žádný problém - o svůj VIP kurz nepřijdete! Předložte obsluze svůj osobní doklad a sdělte své klientské číslo. Po ověření vaší totožnosti a klientského čísla vás obsloužíme stejně, jako kdybyste měli kartu u sebe. A pokud si nepamatujete ani své klientské číslo? I v takovém případě si poradíme. Jedinou nepříjemností v takovém případě je mírné zdržení ostatních klientů, kteří přišli po vás.

Podmínky pro získání VIP karty VIP klienta

Výhody devizového obchodování

1) Pro platby v objemu nižším než 100 000,- Kč účtujeme poplatek dle Všeobecných obchodník podmínek.
2) U vybraných bank v rámci celé ČR.

 

VIP karty

Úvod | Kurzovní lístek | Podmínky obchodování | Slovníček pojmů | Kontakt