Nejvýhodnější devizové obchodování...

Veškeré devizové obchody včetně úhrad do zahraničí
a inkas ze zahraničí provádíme ZDARMA BEZ POPLATKU.

Více zde!

Sjednání obchodů telefonicky nebo e-mailem

Devizové bezhotovostní obchody můžete rychleji a z pohodlí domova sjednávat telefonicky nebo e-mailem. Stačí mít uzavřenu Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb (viz Podmínky devizového obchodování), pak můžete začít obchodovat.

 Jak devizový obchod probíhá

 • Kontaktujte pracovníka EXCHANGE s.r.o. na bezplatné zelené lince 800 22 55 99. Volání je zdarma ze všech sítí v České republice.
 • Sdělte obchodníkovi, jaké množství cizí měny chcete nakoupit nebo prodat, případně jaký objem cizí měny v
  CZK chcete konvertovat z nebo na cizí měnu.
 • Obchodník vám sdělí individuální kurz, který může společnost nabídnout pro realizaci devizového obchodu.
  Kurz zohledňuje aktuální vývoj na devizovém trhu a možnosti společnosti obchod vypořádat.
 • V případě, že obchod nesplňuje podmínky pro platby zdarma nebo požadujete některou zpoplatněnou službu, budete upozorněni obchodníkem, který vám rovněž sdělí výši i skladbu poplatků.

Jakmile se s obchodníkem dohodnete na kurzu, kterým bude platba realizována, sdělte mu přesně požadovaný průběh devizového obchodu:

 • Upřesněte, zda bude devizový obchod uhrazen z účtu vedeného v ČR (včetně jeho čísla) nebo ze zahraničí.
 • Přesně specifikujte, zda mají být prostředky převedeny:
  1. v Kč na účet vedený v bance na území ČR,
  2. v cizí měně na účet vedený v Komerční bance nebo
  3. v cizí měně zahraničnímu příjemci (platí i pro ostatní banky v rámci ČR), přičemž musíte poskytnout všechny náležitosti zahraniční platby.
 • Podrobné instrukce úhrady do zahraničí je možné zaslat současně e-mailem na adresu společnosti uvedenou v rámcové smlouvě.
 • V případě, že se na platbu vztahují poplatky, je jejich rozpis vždy uveden v platebních instrukcích zaslaných
  klientovi.

Po odsouhlasení průběhu devizového obchodu vytvoří obchodník platební příkaz a zašle klientovi dohodnutým způsobem (e-mail, fax) podrobné platební instrukce (informace plátci po přijetí platebního příkazu). Povinností klienta je instrukce pečlivě zkontrolovat a v případě nesrovnalostí kontaktovat obchodníka na bezplatné lince, aby sjednal nápravu. Uhrazením platebního příkazu podle zaslaných platebních instrukcí nebo uplynutím časové lhůty jedné hodiny je platební příkaz považován za klientem odsouhlasený.

V případě, že klient požaduje změnu v parametrech platebního příkazu, jsou mu zaslány nové instrukce s novým jedinečným identifikátorem a původní identifikátor je zneplatněn. Tak je zajištěno, že jsou přijaté prostředky převedeny vždy pouze odsouhlaseným způsobem. Pokud přijatá platba neobsahuje správné identifikátory, kontaktuje obchodník klienta a vyžádá si potvrzení, zda klient souhlasí s vypořádáním dle poslední verze platebního příkazu.

Jakmile obchodník obdrží prostředky určené na úhradu platebního příkazu, provede promptně jeho vypořádání. Pro urychlení je vhodné zaslat platbu v rámci Komerční banky nebo vložit prostředky v hotovosti na účet společnosti. O nákladech spojených s hotovostním vkladem vás bude informovat obchodník při sjednávání podmínek devizového obchodu a jste oprávněni požadovat na pokladní přepážce banky jejich dodržení. Ušetříte tak nemalé prostředky. V případě zaslání prostředků z jiné banky bude obchod realizován v odpovídající lhůtě, kdy budou prostředky připsány na účet obchodníka.

Pokud probíhá vypořádání obchodu na účet vedený v Komerční bance, jsou prostředky příjemci k dispozici v průběhu přibližně pěti minut od vypořádání platby. Konverze cizích měn do Kč na účty vedené ostatními českými bankami jsou připsány příjemci druhý pracovní den. V případě plateb do zahraničí musí příjemce počítat s dvoudenním zpožděním u plateb uhrazených klientem do 14:30 dne, od kterého se lhůta počítá. V případě, že požadujete potvrzení banky o odeslání prostředků příjemci platby, přepošleme na vámi uvedený kontakt tzv. SWIFT zprávu, která je všeobecně uznávaným standardem v mezibankovní komunikaci. Za tuto službu účtujeme poplatek dle Všeobecných podmínek a je nutné ji sjednat při sjednávání podmínek devizového obchodu.

Upozorňujeme, že zcela výjimečně může u komplikovaných plateb do exotických regionů v případě bank, které nemají dostatečně smluvně ošetřené platby z Evropy, dojít k prodloužení lhůty připsání prostředků příjemci a rovněž k ponížení připsané částky stržením realizačních poplatků korespondenční bankou.

Výhody devizového obchodování

1) Pro platby v objemu nižším než 100 000,- Kč účtujeme poplatek dle Všeobecných obchodník podmínek.
2) U vybraných bank v rámci celé ČR.

 

VIP karty

Úvod | Kurzovní lístek | Podmínky obchodování | Slovníček pojmů | Kontakt