Nejvýhodnější devizové obchodování...

Veškeré devizové obchody včetně úhrad do zahraničí
a inkas ze zahraničí provádíme ZDARMA BEZ POPLATKU.

Více zde!

Podmínky devizového obchodování

 • Podmínky a postupy devizového obchodování jsou přesně vymezeny v aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek EXCHANGE s.r.o. pro poskytování platebních služeb.
 • Nutným předpokladem je uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb s cizí měnou. V případě zájmu volejte naše zástupce na bezplatné zelené lince 800 22 55 99.
 • Bezhotovostní obchodování je určeno zejména podnikatelským subjektům s požadavky na opakované směny v objemech od 100 000,- Kč. V případě požadavku realizujeme i obchody v objemech od 10.000,- Kč s poplatkem dle Všeobecných obchodních podmínek.
 • Pro devizové obchody nabízí společnost EXCHANGE s.r.o. svým smluvním klientům individuální kurzy, které jsou oboustranně závazné. Individuální kurzy je možné sjednat maximálně dva dny před vypořádáním devizového obchodu.
 • Bezhotovostní obchodování s vypořádáním každého obchodu v průběhu pouhých pěti minut realizujeme prostřednictvím účtů vedených pobočkami Komerční banky a.s. v rámci celé ČR.
 • Platby ve prospěch účtů vedených u ostatních bank a u plateb do zahraničí jsou odúčtovány vždy téhož dne, pokud úhradu a instrukci k platbě obdržíme do 13:30 hodin. Připsání prostředků na účet příjemce nastane v tomto případě do dvou pracovních dnů.

Poplatky

 • Veškeré devizové obchody včetně úhrad do zahraničí a inkas ze zahraničí provádíme ZDARMA BEZ POPLATKU pro platby v objemu od 100 000,- Kč.
 • Pro devizové obchody v objemu nižším než 100 000,- Kč účtujeme poplatek dle Sazebníku poplatků společnosti EXCHANGE s.r.o.

Uzavření Rámcové smlouvy osobně nebo telefonicky

V případě osobní návštěvy budete potřebovat:

 • Doklad totožnosti, v případě, že uzavíráte smlouvu jako podnikající osoba nebo za společnosti, tak i doklad opravňující vykonávat živnostenskou činnost nebo výpis z Obchodního rejstříku.
 • Pokud nejste osoba oprávněná jednat jménem společnosti, přineste s sebou notářsky ověřenou plnou moc podepsanou statutárním orgánem uvedeným na dokladu o podnikání.
 • Pracovník vám podrobně vysvětlí postup obchodování a uzavře s vámi na místě Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb.
 • hned můžete sjednat váš první devizový obchod a začít využívat služeb devizového obchodování.

Pro případ uzavření Rámcové smlouvy telefonicky:

 • Sdělte pracovníkovi na kontaktní lince IČ vaší společnosti a e-mailovou adresu, na kterou vám bude zaslán návrh Rámcové smlouvy a další formuláře společně s instrukcemi, jak postupovat.
 • Podepsanou smlouvu, kopie dokladu o podnikání a formuláře s kopiemi osobních dokladů1) zašlete poštou na adresu společnosti. Pro urychlení můžete zaslat kopie rovněž elektronicky. Doklady se kopírují na formuláře s vodoznakem ve formě loga společnosti, abyste měli jistotu, že nebudou zneužity.
 • Smlouvu na dálku může uzavřít pouze osoba uvedená na dokladu o podnikání. V zastoupení je nutné uzavřít smlouvu osobně v sídle společnosti EXCHANGE s.r.o.
 • Úhrada prvního devizového obchodu musí být uskutečněna z účtu vedeného v Kč, u české banky a na jméno společnosti, která obchod uzavřela.

Postup při obchodování

 • Obchody sjednáváme od 9:00 do 18:00 hodin.
 • Nejprve si telefonicky nebo elektronicky vzájemně odsouhlasíme parametry obchodu.
 • Uhradíte svůj závazek jedním z následujících způsobů:
  • Prostřednictvím elektronického bankovnictví převedete sjednanou částku.
  • Na klientském oddělení vaší pobočky KB a.s. podáte příkaz k úhradě.
  • Složíte hotovost ve prospěch příslušného účtu.
 • Obchod pak bude vypořádán dohodnutým způsobem:
  • Do 5ti minut připsáním finančních prostředků ve prospěch vašeho bankovního účtu vedeného u KB a.s.
  • Odesláním finančních prostředků v CZK do jiné tuzemské banky.
  • Odesláním finančních prostředků do zahraničí dle Vašich instrukcí.
 • Doklad o provedeném obchodu obdržíte poštou.
 • Podrobnější postup o sjednání a vypořádání devizových obchodů naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Našimi klienty pro bezhotovostní obchodování mohou být

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby - podnikatelé
 • Směnárny
 1. Pořizování kopií osobních dokladů
  Dle § 8 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyžadujeme při sjednání Rámcové smlouvy pořízení kopie osobních dokladů, která je uložena společně se smluvní dokumentací.
  Tento postup je v souladu s § 9 odst. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výhody devizového obchodování

1) Pro platby v objemu nižším než 100 000,- Kč účtujeme poplatek dle Všeobecných obchodník podmínek.
2) U vybraných bank v rámci celé ČR.

 

VIP karty

Úvod | Kurzovní lístek | Podmínky obchodování | Slovníček pojmů | Kontakt