Nejvýhodnější devizové obchodování...

Veškeré devizové obchody včetně úhrad do zahraničí
a inkas ze zahraničí provádíme ZDARMA BEZ POPLATKU.

Více zde!

EXCHANGE s.r.o. - SPECIALISTA NA DEVIZOVÉ OBCHODOVÁNÍ

Společnost Exchange, s.r.o. získala povolení platební instituce od ČNB jako jedna z prvních

 Do konce dubna 2011 museli všichni devizoví obchodníci, kteří nezískali včas povolení ČNB k činnosti platební instituce, ukončit svoji činnost! Bez tohoto povolení nesmí obchodovat s devizami a poskytovat devizové služby.
Společnost EXCHANGE s.r.o. získala povolení České národní banky k činnosti platební instituce v březnu 2011 jako jedna z prvních a upevnila si tak pozici jednoho z nejvýznamnějších devizových obchodníků v České republice.

Dle zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mohou od 1. května 2011 provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze:

  • banky
  • spořitelní a úvěrní družstva
  • platební instituce
  • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu
  • Česká národní banka

Devizoví obchodníci a další společnosti, které měli oprávnění poskytovat platební služby podle zákona o platebním styku před 24. prosincem 2007, smí nadále poskytovat své služby pouze na základně povolení ČNB k činnosti platební instituce a pouze v povoleném rozsahu.

Vzhledem k zavedení nových pojmů v oblasti devizového obchodování se devizovým obchodem nadále rozumí platební služba spočívající v bezhotovostním obchodu s cizí měnou, tj. nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet.

Výhody devizového obchodování

1) Pro platby v objemu nižším než 100 000,- Kč účtujeme poplatek dle Všeobecných obchodník podmínek.
2) U vybraných bank v rámci celé ČR.

 

VIP karty

Úvod | Kurzovní lístek | Podmínky obchodování | Slovníček pojmů | Kontakt